Package EX3MO

Euro 400,00 con telaio Nitro e Superjuice 84/90

Euro 430,00 con telaio Nitro e Boom magic 90

Euro 270,00 con telaio e ruote da 84/90

Euro 300,00 con telaio e ruote HD da 100/110


Package Starter

Euro 480,00 con telaio Virago ruote Hd 84/90/100/110 Cuscinetti abec 9 titanio


Package ULTIMATE

Euro  800.00